Traxxem do Zielonej Góry

17.02.2008_004

17 lutego 2008|Poznań Główny|EU43-004 (Traxx F140MS) z pociągiem TLK do Zielonej Góry wyjeżdża w kierunku Górczyna. Przez krótki okres lokomotywy te planowo prowadziły pociągi z Poznania do Warszawy, Zielonej Góry i Rzepina. Ten ostatni paradoksalnie był pociągiem do Frankfurtu nad Odrą i jako jedyny mógł wykorzystać zalety lokomotywy wielosystemowej. Jednak przeszkody natury formalnej były na tyle duże, że tak jak planowe na tym pociągu EU07 i ET22 także i EU43 zamieniano w Rzepinie na poczciwą SU45. Po lewej widzimy dwie “wydmuszki” po przedstawicielkach tej serii 205 oraz 198. Ich stan nie zmienił się przez następne 9 lat – zostały tylko przewiezione do Franowa. Obłoki pary za nimi pochodzą z Ol49-69 z wagonem serii “Ci” – zestaw szykowano na wyjazd w okolice Sierpca na plan filmowy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s