“Zdawczy” do Cigacic Portu

ST43-258_110208_Sulechów_radziolpl

11 lutego 2008 |Sulechów| ST43-258 z dwudziestowagonowym składem z kamieniem wyjeżdża z Sulechowa do Cigacic Portu.

W fabryce “Rockwool Polska” sp. z o.o. z Cigacic do produkcji mineralnej wełny skalnej niezbędny jest zasadniczy surowiec – kamień. Zanim postanowiono dostarczać go transportem samochodowym przez dłuższy czas korzystano ze znacznie bardziej rozsądnego do takich towarów transportu – przywożono go koleją. Wykorzystanie wagonów Fas pozwalało na sprawny wyładunek materiału na plac, skąd transportowany był wprost na linię produkcyjną. Niestety obecnie całość surowca do produkcji dostarczana jest ciężarówkami.

Ujęcie z obwodnicy Sulechowa to klasyczny obraz z widokiem trzech linii wybiegających ze stacji (od lewej: linia 358 do Guben, linia 384 do Świebodzina i linia 379 do Cigacic) i wiaduktu drogi wojewódzkiej 278. W prawym górnym rogu widać fragment starej wieży ciśnień, a po lewej hałdy kruszywa w wytwórni mas bitumicznych.

Podobne ujęcie publikowałem wkrótce po jego wykonaniu na TWB – do obejrzenia TUTAJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s