“Zdawczy” w Międzychodzie

ST43-216_PMI_01_radziolpl

23 maja 2008 |Międzychód| ST43-216 wjeżdża z Międzychodu Letniska.

Stacja Międzychód. Wczesne majowe popołudnie. ST43-216 po dostarczeniu na ładownię “na Letnisku” jednej cysterny z roztworem saletrzano-mocznikowym powrócił luzem, by po zabraniu kilku próżnych wagonów krytych (Gbs) udać się do Łowynia. Tam obsłuży bocznicę “Christianapol” oraz ładownię – z niej zabierze kilka Eaos-ów z drzewem. Po lewej obok nastawni wykonawczej Mi1 widoczny samochód dostawczy FSC Żuk A11B – ten model jest praktycznie równolatkiem dla ST43 – produkcję tej wersji rozpoczęto w 1967 roku.

ST43-216_PMI_02_radziolpl

23 maja 2008 |Międzychód| ST43-216 wjeżdża z pociągiem zdawczym z Łowynia. Oprócz trzech Eaos-ów z drzewem w składzie jest jeszcze pięć Gbs-ów z meblami tapicerowanymi z Christianapolu.

W tamtym okresie normalną sytuacją była już obsługa wszystkich punktów ładunkowych w okolicy Międzychodu przez jedną lokomotywę. Jeszcze kilka lat wcześniej w ciągu dnia spotykały się tutaj dwa składy – obsługa bocznicy Fabryki Mebli Tapicerowanych “Christianapol” odbywała się osobnym pociągiem. Z czasem eksport po szynach malał, aż do całkowitej rezygnacji na rzecz transportu samochodowego bodajże na początku 2009 roku. Sama firma ogłosiła upadłość w połowie 2013 roku. We wrześniu 2017 zakład został kupiony przez Marmite – wkrótce ma tu ruszyć produkcja umywalek, brodzików i wanien. Na wywóz towarów koleją nie ma już jednak co liczyć.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s