“Elektrykiem” po “Podsudeckiej” część 2

12.09.16_drag_jaw_radziolpl

12 września 2016 |Jawor|E6ACTd-105 z pociągiem z Rogoźnicy do Szczecina wjeżdża na stację.

Wyprodukowana przez NEWAG lokomotywa z platformy “Dragon” serii E6ACTd jest lokomotywą elektryczną z modułem “Last mile”, a nie lokomotywą dwusystemową. Jednak stosunkowo duża moc silnika spalinowego pozwala na wykorzystanie jej także do prowadzenia pociągów po krótkich odcinkach niezelektryfikowanych. Dzięki temu, by przeprowadzić skład o masie blisko 3600 ton z Rogoźnicy do odległej o 30 kilometrów Legnicy nie trzeba zatrudniać dodatkowo lokomotywy spalinowej. Resztę trasy skład przemierzy “pod drutem” – zmiana sposobu napędzania lokomotywy z silnika spalinowego na zasilanie z sieci trakcyjnej może być dokonana nawet bez zatrzymywania pociągu.

Kolejna odsłona pracy lokomotyw “Dragon” w okolicy dolnośląskiej Rogoźnicy to popołudniowe zdjęcie z Jawora. Wiele pociągów towarowych jadących w kierunku Legnicy ma tutaj przymusowy postój związany bądź z brakiem wolnych torów na przyjęcie w stacji Legnica, bądź związany z niską przepustowością szlaku Jawor – Legnica Wschód. Czas jazdy wynoszący około 30 minut i spora ilość pociągów pasażerskich i towarowych powoduje, że w ciągu dnia przejazd tędy może sprawić sporo trudności. Plusem jest za to profil podłużny – spadek w kierunku Legnicy pozwala łatwo przeprowadzić ciężki pociąg w tym kierunku. Uwagi wymagają jedynie ostatnie kilometry – kawałek za Nową Wsią Legnicką należy rozpocząć przygotowania do krótkiego, aczkolwiek stromego podjazdu przed miastem.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s