Czekając na “Ekspres”

EP09-033_Rz_2001_radziolpl

29 kwietnia 2002|Rzepin|EP09-033 w towarzystwie dwóch niemieckich maszyn serii 180 oczekuje na przyjazd pociągu ekspresowego z Berlina.

Zanim na Polskich torach na dobre zagościły lokomotywy wielosystemowe istniała konieczność wymiany lokomotyw na granicy polsko-niemieckiej. Polskie lokomotywy ciągnęły pociągi do Rzepina, a dalej podejmowały je niemieckie lokomotywy serii 180 lub 232. Maszyny oczekiwały na swoje pociągi najczęściej zjeżdżając na tory postojowe przed halą nowej lokomotywowni. Tam też wykonałem powyższe zdjęcie. Obecnie tereny te należą do “Przewozów Regionalnych”, a pociągi ekspresowe prowadzone są wielosystemowymi ES64U4 od Warszawy do samego Berlina. EP09-033 po podziale lokomotyw między spółki Grupy PKP trafiła oczywiście do “PKP Intercity”, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s