“Elektrykiem” po “Podsudeckiej” część 4

28.02.17_rogo_E6ACDTd_radziolpl

27 lutego 2017 |Rogoźnica| E6ACTd-103 z pociągiem do Szczecina za moment ruszy ze stacji początkowej.

Wyprodukowana przez NEWAG lokomotywa z platformy “Dragon” serii E6ACTd jest lokomotywą elektryczną z modułem “Last mile”, a nie lokomotywą dwusystemową czy hybrydową – jak uważają niektórzy. Jednak stosunkowo duża moc silnika spalinowego pozwala na wykorzystanie jej także do prowadzenia pociągów po krótkich odcinkach niezelektryfikowanych. Dzięki temu, by przeprowadzić skład o masie około 900 ton po linii o lekkim spadku nie trzeba zatrudniać dodatkowo lokomotywy spalinowej. Pociąg z kraju dotarł tutaj “pod drutem” – zmiana sposobu napędzania lokomotywy z sieci trakcyjnej na silnik spalinowy może być dokonana nawet bez zatrzymywania pociągu.

Późnym wieczorem E6ACTd-103 z pociągiem z Rogoźnicy do Szczecina (kruszywo na budowę drogi ekspresowej – masa brutto pociągu to prawie 3600 ton) rusza w kilkusetkilometrową drogę. Jej pierwszą część pokona niezelektryfikowanymi szlakami Dolnego Śląska. Z Legnicy do Rudnej Gwizdanów i dalej “Nadodrzanką” na północ pojedzie już jako lokomotywa elektryczna. Pokonanie pierwszego odcinka z pomocą spalinowego silnika dojazdowego jest możliwe głównie za sprawą bardzo korzystnego profilu linii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s